Máy chà sàn ngồi lái Grande 115 – C82

Máy chà sàn ngồi lái Grande 115-C82 công nghệ tiên tiến. Hiệu quả và tiện dụng cho việc vệ sinh diện tích lớn. Máy đạt hiệu quả cao nhất trong công việc vệ sinh sàn.