Máy chà sàn ngồi lái Grande 75 – 650

Máy chà sàn ngồi lái Grande 75 – 650 là mẫu máy tốt nhất nhập khẩu trực tiếp công nghệ châu Âu đạt hiệu quả và tiện ích trong vệ sinh công nghiệp diện tích lớn.