Quý khách vui lòng đọc các điều khoản sử dụng trước khi bắt đầu sử dụng trang web https://maychasancongnghiep.com.vn/. Bằng viêc sử dụng trang web của chúng tôi, có nghĩa là bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng và đồng ý tuân thủ chúng. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sử dụng này, vui lòng ngừng việc sử dụng các trang web của chúng tôi.

THÔNG TIN VỀ CHỦ SỞ HỮU TRANG WEB

Công ty TNHH Minh Tịnh là chỏ sở hữu và vận hành website https://maychasancongnghiep.com.vn/. Chúng tôi là công ty được được đăng ký theo pháp luật Việt Nam, mã số thuế là 0305824379 và trụ sở đăng ký của chúng tôi đặt tại địa chỉ 145/15A – Tổ 3 – Ấp 5 – Xã Đông Thạnh – Huyện Hóc Môn – TPHCM

KẾT NỐI VỚI TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI

Việc kết nội với trang web của chúng tôi chỉ mang tính chất tạm thời, chúng tôi giữ quyền thu hồi hoặc sửa đổi dịch mà chung tôi cung cấp không cần thông báo trước. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với lý do nếu trang web của chúng tôi không có mặt tại bất ký thời điểm nào hoặc giai đoạn nào.

Chúng tôi có thể hạn chế quyền truy cập vào một số phần của trang web hoặc toàn bộ trang web của chúng tôi, cho người dùng đã đăng ký với chúng tôi.

Nếu bạn chọn, hoặc bạn được cung cấp, mã nhận dạng người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ thông tin nào khác trong thủ tục bảo mật của chúng tôi, bạn phải coi thông tin đó là bí mật và bạn không được tiết lộ thông tin đó cho bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa bất kỳ mã nhận dạng người dùng hoặc mật khẩu nào, cho dù bạn đã chọn hay được phân bổ bởi chúng tôi vào bất kỳ lúc nào, nếu chúng tôi cho rằng bạn đã không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản sử dụng này

Bạn phải tự chịu trách nhiệm thực hiện tất cả các bước cần thiết để truy cấp vào trang của chúng tôi. Bạn cũng phải có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả những người truy cập trang web của chúng tôi thông qua kết nối internet của bạn đều biết các điều khoản này và phải tuân thủ chúng.

NỘI DUNG BỊ CẤM

Bạn chỉ có thể sử dụng trang với mục đích hợp pháp. Bạn không thể sử dụng trang web của chúng tôi với các cách thức như sau:

 • Bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật, quy định của luật nước sở tại hoặc luật pháp quốc tế
 • Bất kỳ hành vi trái pháp luật hoặc gian lận, hoặc có mục đích/ảnh hướng đến việc vi phạm pháp luật hoặc gian lận
 • Vì mục đích gây tổn hại hoặc cố gắng gây tổn hại cho trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào
 • Để gửi, nhận, tải lên, tải xuống, sử dụng hoặc tái sử dụng bất kỳ tài liệu nào mà không tuân thủ các tiêu chuẩn của chúng tôi (phía bên dưới)
 • Để truyển tải hoặc thực hiện việc mua bán gửi tài liệu, hoạt động quảng cáo không được yêu cầu/trái phép, các hoạt động khuyến mãi hoặc bất kỳ các hình thực chào mời khác
 • Để truyền tải bất kỳ dữ liệu nào, gửi hoặc tải lên bất kỳ tài liệu nào có chứa virus, Trojan, sâu, bom thời gian, trình ghi lại phím tắt, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo hoặc bất kỳ chương trình độc hại khác hoặc mã máy tính tương tự được thiết kế để gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của bất kỳ phần mềm phần cứng.

Bạn cũng đồng ý rằng:

 • Không sao chép, chia sẻ hoặc bán lại bất kỳ phần nào trang web của chúng tôi trái với các điều khoản sử dụng này
 • Không được truy cập nằm ngoài thẩm quyền, gây trở ngại, gây tổn hại hoặc gây rối đến bất kỳ phần nào của trang web, đến các thiết bị hoặc mang mà trang web có chưa, đến các phần mềm được sử dung trong việc cung cấp của trang web, đến bất kỳ thiết bị hoặc mạng lưới hoặc phần mềm được sở hữu hoặc sử dụng bởi bên thứ ba

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Công ty Minh Tịnh là chủ sở hữu hoặc được cấp phép tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong trang web này, và trong các tài liệu được xuất bản theo đó. Những tài liệu, hình ảnh trong trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền và các hiệp ước trên khắp thế giới. Tất cả các quyền đó được bảo lưu.

Bạn có thể in ra một bản sao và có thể tải xuống các trích dẫn của bất kỳ trang nào từ trang web của chúng tôi để tham khảo cho mục đích cá nhân của bạn và bạn có thể thu hút sự chú ý của những người khác trong tổ chức của bạn tới các tài liệu được đăng trên trang của chúng tôi.

Bạn không được sửa đổi bất kỳ tài liệu nào bạn đã in hoặc tải xuống từ trang web này dưới bất kỳ hình thức nào và bạn không được sử dụng bất kỳ minh hoạ, hình ảnh, đoạn video hoặc âm thanh nào hoặc bất kỳ hình ảnh nào khác với bất kỳ văn bản đi kèm nào.

Tình trạng của chúng tôi (và của bất kỳ cộng tác viên xác định nào) là tác giả của tài liệu trên trang của chúng tôi phải luôn được công nhận.

Bạn không được sử dụng bất kỳ phần nào của tài liệu trên trang web của chúng tôi cho các mục đích thương mại mà không có sự đồng ý của chúng tôi chúng tôi.

Nếu bạn in, sao chép hoặc tải xuống bất kỳ phần nào của trang web của chúng tôi vi phạm các điều khoản sử dụng này, quyền sử dụng trang web của chúng tôi sẽ chấm dứt ngay lập tức và bạn phải hoàn trả hoặc hủy bỏ bất kỳ bản sao của các tài liệu bạn đã làm.

THAY ĐỔI WEBSITE THƯỜNG XUYÊN

Chúng tôi cố gắng cập nhật trang web của chúng tôi thường xuyên, và có thể thay đổi nội dung bất cứ lúc nào. Nếu cần, chúng tôi có thể tạm ngưng quyền truy cập vào trang của chúng tôi, hoặc đóng vô thời hạn. Bất kỳ tài liệu trên trang web của chúng tôi có thể đã lỗi thời tại bất kỳ thời điểm nào và chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật các tài liệu đó.

TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI

Các tài liệu được hiển thị trên trang web của chúng tôi được cung cấp mà không có bất kỳ bảo đảm, điều kiện hoặc bảo đảm về tính chính xác của nó.

Bất kỳ trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hoặc do hậu quả nào gây ra bởi bất kỳ người sử dụng có liên quan đến trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không phải chịu bất kỳ một trách nhiệm pháp lý nào.

THÔNG TIN VỀ BẠN VÀ VIỆC TRUY CẬP CỦA BẠN VÀO TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi xử lý thông tin về bạn theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Bằng cách sử dụng trang web https://maychasancongnghiep.com.vn/, bạn đồng ý với việc xử lý như vậy và bạn đảm bảo rằng tất cả các dữ liệu do bạn cung cấp là chính xác.

TIÊU CHUẨN VỀ NỘI DUNG

Các tiêu chuẩn nội dung này áp dụng cho tất cả và bất kỳ tài liệu nào bạn xây dựng vào trang web của chúng tôi (đóng góp) và bất kỳ dịch vụ tương tác nào liên quan đến nó.

Bạn phải tuân thủ đúng tinh thần các tiêu chuẩn sau đây. Các tiêu chuẩn áp dụng cho từng phần của bất kỳ đóng góp nào cũng như cho toàn bộ nó.

Việc đóng góp phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Chính xác.
 • Tuân thủ với pháp luật tương ứng của Việt Nam và bấy kỳ quốc gia nào mà nó đăng tải

Việc đóng góp không được phép:

 • Chứa các tài liệu phỉ báng người khác
 • Chưa các tài liệu gây hận thù, xúc phạm hoặc khiêu dâm
 • Thúc đẩy các yếu tố khiêu dâm
 • Thúc đẩy sự bạo lực
 • Thúc đẩy phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, khuynh hướng tình dục hoặc tuổi tác.
 • Có thể đánh lừa bất kỳ người nào
 • Xâm phạm bất kỳ bản quyền, quyền cơ sở dữ liệu hoặc nhãn hiệu thương mại của bất kỳ người nào khác.
 • Thúc đẩy các hoạt đông không hợp pháp
 • Đe dọa, lạm dụng hoặc xâm chiếm sự riêng tư của người khác, hoặc gây phiền toái, bất tiện hoặc lo lắng không cần thiết.
 • Có khả năng sách nhiễu, khó chịu, xấu hổ, báo động hoặc làm phiền người khác.
 • Được sử dụng để giả mạo bất kỳ người nào, hoặc đại diện sai cho bạn hoặc liên kết với bất kỳ người nào.
 • Đưa ra ấn tượng rằng chúng phát ra từ chúng tôi, nếu không phải như vậy.
 • Bênh vực, quảng bá hoặc hỗ trợ bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào.

CÁC HÀNH VI PHÁ HOẠI TRANG WEB

Bạn không được lạm dụng trang web của chúng tôi bằng cách cố ý giới thiệu các loại vi-rút, trojan, sâu, bom logic hoặc các tài liệu khác độc hại hoặc có hại cho công nghệ. Bạn không được cố gắng truy cập trái phép vào trang của chúng tôi, máy chủ lưu trữ trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu kết nối với trang web của chúng tôi. Bạn không được tấn công trang web của chúng tôi thông qua một cuộc tấn công từ chối dịch vụ hoặc cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán.

Bằng cách vi phạm điều khoản này, bạn sẽ vi phạm theo Quy định của pháp luật Việt Nam. Chúng tôi sẽ báo cáo bất kỳ vi phạm nào đối với các cơ quan thực thi pháp luật liên quan và chúng tôi sẽ hợp tác với các cơ quan đó bằng cách tiết lộ danh tính của bạn với họ. Trong trường hợp vi phạm như vậy, quyền sử dụng trang web của chúng tôi sẽ chấm dứt ngay lập tức.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại do cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán, vi rút hoặc các tài liệu có hại về công nghệ khác có thể gây nhiễm cho thiết bị máy tính, chương trình máy tính, dữ liệu hoặc các tài liệu độc quyền khác do bạn sử dụng trang web của chúng tôi hoặc để tải xuống bất kỳ tài liệu nào được đăng trên đó hoặc trên bất kỳ trang web nào được liên kết với nó.

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Tòa án tại Việt Nam sẽ có thẩm quyền duy nhất đối với bất kỳ tranh chấp khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc ghé thăm trang của chúng tôi mặc dù chúng tôi vẫn giữ quyền tố cáo đối với bạn vì vi phạm các điều kiện này tại quốc gia cư trú của bạn hoặc bất kỳ quốc gia liên quan nào khác.

Các điều khoản sử dụng và bất kỳ tranh chấp hoặc yêu cầu bồi thường nào phát sinh từ hoặc liên quan đến chúng tôi hoặc đối tượng hoặc sự hình thành của chúng tôi (bao gồm các tranh chấp hoặc khiếu nại không phải theo hợp đồng) sẽ được quản lý và giải thích theo pháp luật Việt Nam

SỰ THAY ĐỔI

Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào bằng cách sửa đổi trang này. Chúng tôi khuyến khích bạn nên kiểm trang trang web nãy từng thời điểm để nhận thông báo về việc thay đổi các thông tin này vì chúng sẽ ràng buộc bạn. Một số điều khoản trong các điều khoản sử dụng này cũng có thể bị thay thế bởi các điều khoản hoặc thông báo được đề cập ở nơi khác trên trang của chúng tôi.

VẤN ĐỀ CỦA BẠN

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào đối với các tài liệu xuất hiện trên trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ đến hotline 0906 664 663