Máy chà sàn ngồi lái Grande 75 – 800

Máy chà sàn ngồi lái Grande 75 – 800, hiệu quả và tiện ích vượt trội cho công việc. Với công nghệ hiện đại mang lại nhiều lợi ích vệ sinh công nghiệp trong các không gian lớn.