Máy chà sàn liên hợp Grande Brio 45B

Máy chà sàn liên hợp Grande Brio 45B sản phẩm không thể thiếu cho vệ sinh công nghiệp, hiệu quả vệ sinh hàng ngày cho diện tích lớn, sản phẩm được nhập khẩu từ ITALY.