Máy chà sàn liên hợp Grande Brio 35B

Máy chà sàn liên hợp Grande Brio 35B: Hiệu quả và tiện ích trong việc vệ sinh sàn hàng ngày cho khu vực có diện tích lớn giúp việc vệ sinh cho khu vực nhà xưởng, nhà máy đạt hiệu quả cao.